MENU

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu co musisz wiedzieć

„Jazda po pijanemu” może stanowić wykroczenie lub przestępstwo, od tego też zależy rodzaj kary. Wykroczenie wskazane w art.87 k.w. –ma miejsce w przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 • stężenia we krwi od 0,2‰(promila) do 0,5‰ alkoholu albo
 • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

Za opisywane wykroczenie sprawca zostanie ukarany:

 • karą aresztu (od 5 do 30dni) albo karą grzywny (od 50zł do 5000zł)
 • zakazem prowadzenia pojazdów (od 6miesięcy do 3 lat)

W przypadku wykroczenia sąd możena podstawie art. 39 § 1 k.w. odstąpić od orzeczenia zakazuprowadzenia samochodów w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie. Oceniając wskazane wypadki, Sąd bierze pod uwagę charakter i okoliczności danego czynu lub właściwości i warunki osobiste.

Przestępstwo art. 178a k.k.ma miejsce w przypadku prowadzenia pojazdu mechanicznego*w stanie nietrzeźwości*.

Stan nietrzeźwościzachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 • stężenia we krwi powyżej 0,5‰ (promila) alkoholu albo
 • obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

Za opisywane przestępstwo sprawca zostanie ukarany:

 • grzywną
 • karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
 • zakazem prowadzenia pojazdów od 3 lat do 15 lat
 • świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie od 5000 zł do 60000 zł

Procedura w uproszczeniu:

Po kilku dniach od zatrzymania i kontroli kierujący pod wpływem zostanie wezwany na komisariat w celu złożenia wyjaśnień.

Kierowca po przesłuchaniu ma możliwość:

 • Wyrazić zgodę na oferowany wniosek o dobrowolne podanie się karze, czyli przyjąć propozycję w zakresie ukarania go za prowadzenie samochodu po alkoholu. Sąd po rozpoznaniu takiego wniosku zdecyduje czy zaproponowana kara spełnia swoje cele.
 • Nie wyrazić zgody na dobrowolne poddanie się karze zaproponowany podczas przesłuchania, gdyż taki wniosek może złożyć bezpośrednio przed Sądem. Wówczas Prokurator wysyła do Sądu wniosek o ukaranie lub akt oskarżenia, a obwiniony lub oskarżony może złożyć do Sądu Rejonowego wyżej wymieniony wniosek o dobrowolne poddanie się karze najpóźniej do chwili zakończenia jego przesłuchania na rozprawie głównej, najlepiej jednak tuż po przekazaniu sprawy do Sądu.

Sąd może uwzględnić taki wniosek jeżeli:

 • okoliczności popełnienia zarzucanego obwinionemu wykroczenia nie budzą wątpliwości,
 • cele postępowania zostaną osiągnięte pomimo nie przeprowadzenia rozprawy w całości,
 • oskarżyciel publiczny obecny na rozprawie nie sprzeciwi się wnioskowi, który został złożony przez obwinionego.

W szczególnych przypadkach można złożyćwniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Nie jest to jednak instytucja dla każdego, gdyż trzeba spełniać pewne wymogi wymienione w art. 66 § 1 k.k tj:

 1. uprzednia niekaralność sprawcy za przestępstwo popełnione umyślnie – tzn. sprawca może być skazany za przestępstwo popełnione nieumyślnie, np. za spowodowanie wypadku w komunikacji z art. 177 k.k.
 2. nieznaczny stopień winy i społecznej szkodliwości popełnionego przez sprawcę przestępstwa tj:
 3. wysokość stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu – im bliżej dolnej granicy stężenia od którego zaczyna się odpowiedzialność karna za przestępstwo, tym stopień społecznej szkodliwości będzie mniejszy;
 4. miejsce popełnienia przestępstwa– czy była to autostrada, droga ekspresowa o dużym natężeniu ruchu, czy też droga lokalna o niewielkim natężeniu ruchu pojazdów i pieszych
 5. pora popełnienia przestępstwa-czy sprawca kierował samochodem w tzw. „godzinach szczytu” czy np. nad ranem, gdy natężenie ruchu pojazdów i pieszych jest znikome
 6. okoliczności zatrzymania sprawcy do kontroli drogowej– czy powodem zatrzymania kierowcy było naruszenie przepisów ruchu drogowego, czy była to wyłącznie rutynowa kontrola kierowców
 7. nie budzące wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa– sprawca przyznaje się do czynu i nie kwestionuje faktu jego popełnienia
 8. właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego dotychczasowy sposób życia-np. prowadzenie ustabilizowanego stylu życia, posiadanie rodziny, pracy, dobra opinia w najbliższym środowisku, niekaralność

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego sąd może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

Procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.

Kierowca wobec którego wyrok orzekający zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych uprawomocnił siępo 18 maja 2015 rokumoże wystąpić z wnioskiem o tzw. skrócenie tego zakazu po połowie okresu wymierzonego zakazu prowadzenia pojazdów. Przykład : jeżeli zakaz został orzeczony na okres 3 lat to można się ubiegać o skrócenie po 1,5roku,.

Jeżeli wyrok uprawomocnił sięprzed 18 maja 2015 roku, o skrócenie można wnosić dopiero po 18 miesiącach trwania zakazu.Wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową składany jest do Sądu, którywydał wyrok w I instancji zgodnie z art. 3 § 1 k.k.w

Po wydaniu postanowienia przez Sąd należy zgłosić się do Wydziału komunikacji po:

 • dokument prawa jazdy w przypadku, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nie przekroczył roku lub
 • skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy w przypadku orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy niż rok.

Po zdaniu kontrolnego egzaminu na prawo jazdy należy zgłosić się do wydziału komunikacji po dokument prawa jazdy, w którym będzie adnotacja, iż osoba może poruszać się tylko samochodem z blokadą alkoholową.

Po uzyskaniu dokumentu prawa jazdy trzeba wyposażyć swój pojazd w blokadę alkoholową i następnie udać się na Stację Diagnostyczną w celu sprawdzenia czy takie urządzenie działa poprawnie.


Adwokat Klaudia Mielczarczyk i radca prawny Katarzyna Wojtkowska – Bednarczuk prowadzą doradztwo prawne. Z ich usług korzystają mieszkańcy Wołomina, Warszawy (w tym dzielnicy Warszawa Targówek), Łochowa, Marek oraz pobliskich miejscowości. Świadczą pomoc w zakresie:

Warto skorzystać ze wsparcia prawnego, jakie zapewnia kancelaria prawna Wołowin, jeśli potrzebny Ci:Korzystamy z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.