MENU

Zamówienia publiczne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy. Oferujemy wsparcie przy przygotowaniu projektów umów, dokumentacji postępowania, a także obsługę w aspekcie środków ochrony prawnej oraz reprezentację w postępowaniach odwoławczych przez Krajową Izbę Odwoławczą i przed sądami.

Sprawdź również:


Korzystamy z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.