MENU

Odszkodowania

Kancelaria oferuje pomoc ofiarom wypadków drogowych, błędów w sztuce lekarskiej i innych nieszczęśliwych wypadków rodzących odpowiedzialność odszkodowawczą. Zajmujemy się zarówno sprawami nowymi (szkoda nie została jeszcze zgłoszona), bieżącymi (postępowanie likwidacyjne jest w toku) oraz zakończonymi już decyzją zakładu ubezpieczeń (gdy wypłacone odszkodowanie jest zaniżone bądź też nastąpiła całkowita odmowa wypłacenia odszkodowania).

W razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących samego zdarzenia, rozmiarów szkody, wysokości odszkodowania, zasadności odmowy jego wypłacenia polecamy spotkanie z prawnikiem.

Zakres działania:


Sprawdź również:

Korzystamy z plików cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.